Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301 (also by 100 seeds)
1Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301 (also by 100 seeds)